– uzskaitīt Latvijā ietekmīgus un profesionālus nozares pārstāvjus, kas atbilst asociācijas prasījumiem (profesionalitāte, autentiski sekotāji, kvalitatīvs saturs ar pievienoto vērtību, sakārtota grāmatvedība);

– izglītot un konsultēt, rīkojot seminārus par nozares jaunumiem, profesionālo izaugsmi, sadarbības iespējām, juridiskiem un grāmatvedības jautājumiem;

– sagatavot blogerus un influencerus darbam ar zīmoliem, pakalpojumu sniedzējiem un aģentūrām (PR, reklāmas aģentūrām).

 

 

BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI:

  1. KĀ VAR PIETEIKTIES LATVIJAS BLOGERU UN INFLUENCERU ASOCIĀCIJĀ ?

Rakstot pieteikumu uz e pastu: contact@lvbia.org

2. PĒC KĀDIEM KRITĒRIJIEM IZVĒLĒSIES BLOGERUS UN INFLUENCERUS ?

Blogera / Influencera sekotāju autentiskuma, satura kvalitātes, pievienotās vērtības, profesionalitātes un ētikas normu ievērošanas.

3. VAI JĀBŪT REĢISTRĒTAM VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTĀ VAI UZŅĒMUMA REĢISTRĀ?

Iestājoties asociācijā nav obligāti būt reģistrētam. Reģistrēties ir nepieciešams tikai tajā gadījumā, ja Blogeris / Influenceris ir izlēmis darboties profesionāli un saņemt par to samaksu.

4. KO NOZĪMĒ “SAKĀRTOTA GRĀMATVEDĪBA” ?

Tas nozīmē, ka jābūt reģistrētam Valsts Ieņēmumu Dienestā vai Uzņēmuma Reģistrā un jābūt iespējai izrakstīt oficiālu rēķinu potenciālajam sadarbības partnerim. Ja tas nebūs sakārtots, tad asociācija sniegs konsultācijas.

Zīmoli un aģentūrās sadarbojās tikai ar tiem kuri ir reģistrēti, lai varētu oficiāli veikt samaksu par sadarbību.

5. KĀ ASOCIĀCIJA NOTEIKS ATBILSTĪBU KONKRĒTAJAM PROJEKTAM ?

Noteikšana projektam vai zīmolam tiks veikta ņemot vērā pasūtītāja uzstādītos mērķus, izvērtēta atbilstība zīmolam un projektam. Kā neatņemams kritērijs būs Blogera / Influencera personīgā statistika.

6. VAI APMĀCĪBAS BŪS MAKSAS VAI BEZMAKSAS?

Būs gan bezmaksas, gan maksas, atkarībā no pieaicinātajiem ekspertiem.

7. VAI BŪS ASOCIĒTO BIEDRU MAKSA?

Gada maksa ir 50.00 (eiro)

 

         * * *

Screen Shot 2019-04-09 at 12.08.39

Raidījumā “Tete-a-tete” (7:30) skatieties interviju par asociācijas dibināšanas mērķiem, par reklāmas likumu un influenceru atbildību: https://xtv.lv/rigatv24/video/56QpRyWRGXd-30_03_2019_tete_a_tete

 

* * *

53506262_2309622365917746_3728548662565928960_o

Asociācija kopā ar tās biedriem ir izstrādājusi vadlīnijas par šādiem tēmturiem un to, kādos gadījumos tie ir izmantojami. Zemāk minētie tēmturi ir saskaņoti ar PTAC (Patērētāju tiesību aizsardzības centru).

#apmaksātasadarbība – izmantojams tikai tad, kad sadarbība ir notikusi par samaksu (naudas izteiksmē) // papildus iespējamie izmantojamie tēmturi: #paidpartnership #sponsored #sponsorēts #apmaksāts

#sadarbība – izmantojams, kad sadarbība ir notikusi bartera veidā (barteris juridiski tiek uzskaitīts kā viens no samaksas veidiem, un šādā gadījumā notiek saistību izpilde, piem., saņemta prece pie nosacījuma, ka tā tiks reklamēta, atrādīta, atzīmēta) // papildus iespējamie izmantojamie tēmturi: #collaboration #inpartnershipwith  

#vēstnese / #vēstnesis – izmantojams ilgtermiņa sadarbības gadījumā, kad blogeris vai influneceris kļūst par kāda zīmola vēstnesi (gadījumā, ja sadarbības ietvaros tiek gūts materiālais labums, tad papildus ieteicams norādīt #sadarbība vai #apmaksātasadarbība) // papildus iespējamie izmantojamie tēmturi: #ambassador #brandambassador

#dāvana – izmantojams, kad tika saņemta dāvana, bet nav atrunāts, vai šī dāvana ir jāatrāda // papildus iespējamie izmantojamie tēmturi: #gift #gifted

#testēju – izmantojams, kad tiek saņemta prece vai pakalpojums, lai ar to iepazītos un testētu // papildus iespējamie izmantojamie tēmturi: #testing

#atbalstu – izmantojams, kad tiek brīvprātīgi atbalstīta kāda kustība, labdarība (labās gribas vārdā) // papildus iespējamie izmantojamie tēmturi: #support #supporting

#reklāma, #ad#advertisment – vispārlietojamie tēmturi, neizceļot nekādu konkrētu sadarbības veidu

*Likums uz doto brīdi nenosaka kādu konkrētu tēmturi kādā gadījumā ir jālieto, līdz ar to šīs vadlīnijas ir kā ieteikums no Latvijas Blogeru un Influenceru Asociācijas puses.

 

LVBIA tikšanās ar PTAC

Tikšanās mērķis – sadarbība, vadlīniju ieviešana, jautājumi-atbildes

PTAC: Uz digitālā satura autoru attiecas vairāki likumi – negodīgas komercprakses, reklāmas likums, kā arī pārējie normatīvie akti par alkoholu, tabakas izstrādājumiem, uztura bagātinātājiem, kreditēšnas iestādēm, enerģijas dzēriniem, kas ir jāievēro. Atbildība par ievērotiem likumiem jāuzņemas arī pasūtītājam/klientam.

 

PTAC: Nav nepieciešama likumu grozīšana, jo no negodīgas komercprakses likuma izriet, ka digitālā satura autors ir komercprakses īstenotājs un viņam ir īpaši jāatdala materiāli motivētais satursTas ir pieņemts Eiropas Savienības tiesas spriedumā, ka par komercprakses īstenotāju jeb “trader” var tikt uzskatīta jebkura fiziska persona. 

 

“Par sadarbību/reklāmu ir jāziņo saviem sociālo tīklu sekotājiem no tā brīža, kad digitālā satura autors, slavenība vai viedokļa līderis saņem materiālu labumu no konkrētā zīmola, uzņēmuma (naudas izteiksmē, produktā vai pakalpojumā)”, tā skaidro PTAC.

 

Ja digitālā satura autors savā platformā runā par kādu produktu vai pakalpojumu, kuru iegādājies par saviem līdzekļiem, nav nepieciešams to norādīt, kā reklāmu. Ja nav iesaistīta materiāla motivācija, satura autors var brīvi runāt un publicēt to ko vēlās, bez jebkādām norādēm.

 

Tiklīdz satura autors savā platformā rāda atsūtīto dāvanu, testē kādu produktu vai pakalpojumu, stāsta par pasākumu, uz kuru ir bijis uzaicināts, šis saturs ir īpaši jānorāda, piemēram, pieminot to savu storiju sākumā (mutiski vai izmantojot kādu no tēmturiem).

 

Ja satura autors ir zīmola vēstnesis un saņem par to materiālu atlīdzību, ir jānorāda gan vēstneša, gan reklāmas norādes.

 

Informācijai par reklāmu, sadarbību ir jāatrodas ieraksta redzamajā daļā, vēlams teksta augšpusē (nebūtu ieteicams to ievietot zem ieraksta atsevišķos komentāros).

 

Storijos, kas ir materiāli motivēti, ir jānorāda tēmturi ar šo informāciju. Ja storijos tiek ievērota secība, tad pirmajā var informēt, ka saturs ir materiāli motivēts un tālāk nav nepieciešams to atkārtoti norādīt.

 

Tāpat ir iespējams pievienot sadarbības storijus zem viena vai vairākiem ‘Highlight’ ar konkrēti norādītu nosaukumu.

 

Satura autoram ir brīva izvēle norādīt sadarbību, apmaksātu sadarbību, reklāmu utt. vai nu latviešu vai angļu valodā.

 

Ja zīmols līgumā ir iekļāvis punktu par to, ka nedrīkst atklāt, ka saturs ir materiāli motivēts, satura autors ir tiesīgs lūgt zīmolu pārskatīt līgumu, lai vienotos par abām pusēm pieņemamo sadarbības apzīmējumu.

 

Ir daži produkti uz kuriem attiecas īpaši reklāmas likumi un tie ir sekojoši:

 

1. Alkoholiskajiem dzērieniem ir jānorāda informācija, kas brīdina sabiedrību par alkohola lietošanas negatīvo ietekmi, kā arī informē par alkoholisko dzērienu pārdošanas, iegādāšanās un nodošanas aizliegumu nepilngadīgām personām. Šādai informācijai ir jāaizpilda vismaz 10% no reklāmas un tam ir jābūt uz bildes.

 

2. Tabakas izstrādājumu reklāma ir aizliegta. Aizliegums neattiecas tādos gadījumos, ja ierakstos vai storijos nav redzami tabakas izstrādājumu logo/zīmola nosaukums.

 

3. Azartspēļu reklāma ir aizliegta ārpus azartspēļu organizēšanas vietām. Var runāt par spēļu zāli, kazino, taču ir aizliegts runāt par tās pakalpojumiem un piedāvājumu.

 

4. Kreditēšanas reklāmas ir aizliegtas. Ir atļauta zīmolvārda reklamēšana, taču ir aizliegts reklamēt kreditēšanas pakalpojumus.

 

5. Uztura bagātinātāju reklāmā ir jāiekļauj norādes “Uztura bagātinātājs” un “Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu”. Šai informācijai ir jāaizņem vismaz 5% no reklāmas lauka. Un burtu izmēram ir jābūt tik lielam, lai aizņemtu lielāko tehniski iespējamo daļu no tekstam paradzētā laukuma. Nedrīkst reklamēt tos uztura bagātinātājus, kas nav reģistrēti Latvijā.

 

6. Enerģijas dzērienu reklāma ir jānorāda informācija, kas brīdina par šādu dzērienu pārmērīgas lietošanas negatīvo ietekmi un aizliegumu iegādāties un lietot nepilgadīgām personām. Enerģijas dzērienus ir aizliegts reklamēt, ja mērķauditorija ir jaunāka par 18 gadiem. Tāpat enerģijas dzērienu reklāmā aizliegts radīt iespaidu, ka tos lieto, piedaloties sporta sacensībās, veicot individuālas vai organizētas aktivitātes fiziskās veselības saglabāšanai vai uzlabošanai, vai slāpju remdēšanai, kā arī kopā ar alkoholiskajiem dzērieniem.

 

Šobrīd no PTAC puses norisinās izglītojoša, skaidrojoša un brīdinoša fāze, ar mērķi nodot informāciju pēc iespējas vairāk cilvēkiem.

 

PTAC ir savs Instagram profils @ptacgovlv, no kura  satura autoriem tiek nosūtīts paziņojums ar informatīvu tekstu par monitoringu un aicinājumu sākt ievērot komercprakses likumu, kā arī ziņu, ka pēc laika notiks atkārtota izvērtēšana un, ja nebūs nekādu izmaiņu, tad būs attiecīgs paziņojums par tālākajām darbībām attiecībā uz satura autoru.

 

 

cropped-blogeruas21.jpg